Online psychologische tests


U kunt bij Auxilium Support competenties, interesses en mogelijkheden laten meten door middel van wetenschappelijk verantwoorde methodes.
Nadat u de vragenlijsten heeft ingevuld, ontvangt u een rapportage hierover.

Definitie wetenschappelijk verantwoorde methoden
Wetenschappelijke testen en vragenlijsten zijn geen korte of simpele (gratis) internetvragenlijstjes, maar tests en vragenlijsten die daadwerkelijk wat zeggen.
Bij wetenschappelijk verantwoorde tests krijgt iedereen dezelfde vragen en daarnaast krijgt bij de intelligentietests iedereen evenveel tijd om de testvragen te beantwoorden. Dit wordt standaardisatie van de tests genoemd. Uw resultaten worden vergeleken met de grote groep mensen, de zogenaamde normgroep. Als je namelijk wilt weten hoe iemand scoort ten opzichte van anderen, dan zul je eerst moeten weten hoe anderen het doen. Het vergelijken van mensen wordt mogelijk gemaakt door eerder genoemde standaardisatie. Bij het beoordelen van uw score wordt door de beoordelaar(s) telkens dezelfde voorgeschreven (berekenings-) methode gehanteerd. De beoordelaar kan en mag hier geen persoonlijke invloed op uitoefenen; hij is in deze objectief. In de hiervoor beschreven situatie zitten dus een aantal elementen besloten die de situatie tot een testsituatie maken. Deze elementen in ogenschouw nemende, kun je een psychologische test omschrijven als:

“Een systematisch onderzoek van een gedeelte van het gedrag met behulp van speciaal geselecteerde vragen of opgaven, met de bedoeling inzicht te krijgen in een bepaald kenmerk van de onderzochten in vergelijking met anderen.”(Drenth, 1975)

Deze testen die u hier kunt afnemen zijn onder te verdelen in 3 categorieën:

 • beroepsinteressenvragenlijst
 • intelligentietests
 • persoonlijkheidsvragenlijsten

Beroepsinteressenvragenlijst

 • Amsterdamse Beroepen Interesse Vragenlijst (ABIV).
  De ABIV is een traditionele interessentest die gebruikt wordt als hulpmiddel bij advisering over individuele school-, studie- en beroepskeuzes van jongeren en bij loopbaanbegeleiding van volwassenen. In deze test moet de deelnemer zijn voor- of afkeur aangeven van een aantal beroepsnamen, schoolvakken en studierichtingen, vrijetijdsbestedingen en beroepsactiviteiten. De ABIV meet de volgende aspecten: Exact-wetenschappelijk, Technisch, Literair, Artistiek, Muzikaal, Alfa-wetenschappelijk, Commercieel, Sociaal, Sociaal-wetenschappelijk, Religieus, Buitenwerk, Sport, Bestuurlijk, Administratief, Cijferwerk, Leidinggeven, Avontuur en Medisch.
  Duur van de test is 30 – 45 minuten.
  De kosten bedragen € 69,- (dit is inclusief rapportage).

Intelligentietests

 • Differentiële Aanleg Test voor Human Resource Management (DAT HRM).
  Deze is onder te verdelen in de volgende subtesten.
  1) Figurenreeksen
  2) Rekenvaardigheid
  3) Analogieën
  4) Ruimtelijk Inzicht
  5) Taalgebruik
  6) Woordbeeld
  7) Praktisch Inzicht
  Duur per subtest is 10 – 20 minuten.
  De kosten bedragen per subtest € 45,-. Voor alle 7 subtesten in totaal betaalt u € 179,- (dit is inclusief rapportage).

Persoonlijkheidsvragenlijsten

 • Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst (NPV)
  Met deze vragenlijst kunnen de volgende zeven persoonlijkheidsaspecten worden gemeten: Inadequatie, Sociale Inadequatie, Rigiditeit, Verongelijktheid,
  Zelfgenoegzaamheid, Dominantie en Zelfwaardering.
  Duur van de test is 20 – 30 minuten.
  De kosten bedragen € 45, – (dit is inclusief rapportage).
 • Gordon Personality Profile Inventory (GPPI)
  Deze test geeft informatie over belangrijke, psychologisch zinvolle en relatief onafhankelijke trekken die van belang zijn bij het bepalen van het aanpassingsvermogen en de effectiviteit bij de keuze van opleiding en werk.
  De GPPI bestaat uit negen persoonlijkheidsaspecten: Overwicht, Verantwoordelijkheid, Emotionele Stabiliteit, Sociabiliteit, Voorzichtigheid, Origineel denken, Persoonlijke relaties, Vitaliteit en Eigenwaarde.
  Duur van de test is 20 – 25 minuten.
  De kosten bedragen € 45,- (dit is inclusief rapportage).
 • Orpheus NL
  Deze test omvat vijf hoofddomeinen, de factor integriteit en zeven kleinere schalen. De vijf hoofddomeinen zijn: Extraversie, Vriendelijkheid, Nieuwsgierigheid, Stabiliteit en Nauwkeurigheid. De zeven kleinere schalen omvatten: Initiatief, Creativiteit,
  Manipulatie, Assertiviteit, Eerlijkheid, Loyaliteit en Openheid.
  Duur van de test is 25 minuten.
  De kosten bedragen € 75,- (dit is inclusief rapportage).
 • Inventarisatielijst Omgaan met Anderen (IOA)
  Dit is een zelfbeoordelingslijst voor het meten van sociale angst en sociale vaardigheden.
  DE IOA bevat vijf aspecten: Kritiek Geven, Aandacht vragen voor eigen mening, Waardering uitspreken voor de ander, Initiatief nemen tot contact en Jezelf waarderen.
  Duur van de test is 20 minuten.
  De kosten bedragen € 45,- (dit is inclusief rapportage).
 • Prestatie Motivatie Test (PMT)
  De PMT meet drie persoonlijkheidskenmerken die grotendeels bepalend zijn voor de productiviteit en de houding ten opzichte van werk. De PMT bevat de volgende drie schalen:
  – Prestatiemotief: een relatief stabiele persoonlijkheidseigenschap die in specifieke situaties leidt tot presteren.
  – Positieve faalangst: een aanleg die actueel wordt in die situaties die relatief ongestructureerd zijn (weinig overzicht, complex, nieuw en onbekend) en die op enigerlei wijze een voor de persoon belangrijk karakter hebben. In  dergelijke situaties kan positieve faalangst iemand in een optimale spanningstoestand brengen, waardoor deze beter zal gaan functioneren dan onder normale omstandigheden het geval is.
  – Negatieve faalangst: een angst die in dergelijk situaties juist tot disfunctioneren leidt.
  Duur van de test is 20 – 30 minuten.
  De kosten bedragen € 49,- (dit is inclusief rapportage).
 • Utrechtse Copinglijst (UCL).
  De UCL meet copinggedrag, dat wil zeggen de manier waarop iemand omgaat met problemen of stressvolle situaties. Coping wordt hierbij opgevat als een persoonlijkheidsstijl. De UCL meet de volgende aspecten: Actief aanpakken, Palliatieve Reactie, Vermijden, Sociale steun zoeken, Passief reactiepatroon, Expressie van emoties en Geruststellende gedachten.
  Duur van de test is 15 minuten.
  De kosten bedragen € 45,- (dit is inclusief rapportage).

De tarieven zijn voor particulieren inclusief BTW en voor bedrijven exclusief 21% BTW.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Klik hier om een email te sturen. Geeft u hierbij aan welke vragenlijsten/testen u wilt bestellen.