Tips voor het geven en ontvangen van feedback


FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN

 • Beschouw feedback als iets positiefs, als een teken dat iemand je de moeite waard vindt.
 • Vat feedback op als een mogelijkheid tot verheldering en bijsturing.
 • Luister actief: toon aandacht, stel vragen ter verduidelijking en vat samen wat je hebt gehoord.
 • Geef daarna pas een reactie, als je dat wil.
 • Bedank de ander voor de feedback.

Voorkomende aarzelingen bij het geven van feedback

 • Angst om de ander te kwetsen en de relatie te verstoren.
 • Veel mensen vinden het niet gepast een ander direct te zeggen wat je van hem vindt.
 • De gever is bang omdat hij een aanval verwacht en zijn oordeel onderuit wordt gehaald.
 • Er is het risico verkeerd begrepen te worden, wat een negatief gevolg kan hebben voor de relatie.

Voorkomende problemen bij het ontvangen van feedback

 • Feedback wordt vaak gezien als kritiek, waardoor men zich gaat verdedigen (niet luisteren, motieven in twijfel trekken, geldigheid bestrijden, verklaringen geven, tegenaanval openen).
 • Door het krijgen van persoonlijke feedback voelt men zich bekeken en hierdoor ongemakkelijk.
 • De ontvanger heeft bij voorbaat geen belangstelling voor de feedback.

Constructieve feedback

Constructieve feedback, opbouwende kritiek of tips van anderen kunnen je persoonlijke effectiviteit vergroten. Anderen zien of ervaren dingen waarvan je je zelf wellicht niet bewust bent. Of ze bevestigen aandachtspunten die je zelf ook al wist. Feedback zegt in de eerste plaats iets over de waarneming en interpretatie van de ander. Je bent vrij om je eigen oordeel te vormen. Wanneer je eigen beeld en dat van een ander niet hetzelfde zijn, heb je waarschijnlijk interessante gespreksstof gevonden.

Complimenten geven

Veel mensen vinden het lastig complimenten te geven. Ze denken dat de ander het overdreven zal vinden, dat de ander wel weet of aanvoelt of dat geen bericht automatisch wordt opgevat als goed bericht. Toch is het in het algemeen prettig en stimulerend om complimenten te krijgen en duidelijk te weten wat in ons gedrag wordt gewaardeerd. Wat waardeer je in de ander? Wees specifiek, concreet en eerlijk. Ga na of je boodschap goed is overgekomen.

Complimenten ontvangen

Het ontvangen van complimenten vinden we vaak nog lastiger dan het geven van complimenten. Meestal reageert men door het compliment tegen te spreken of af te zwakken. Toch neemt men door de waardering niet te accepteren de ander niet serieus en doet men zichzelf tekort. Let op wanneer je positieve feedback krijgt: het zijn cadeautjes. Kijk de ander aan. Laat de boodschap tot je doordringen. Vraag eventueel om verduidelijking. Laat merken wat je met het compliment doet.