Boekentips


Een aantal boeken die o.a. aan te raden zijn bij loopbaanonderzoek en assessments:

Assessment doen; auteur Bas Kok

assessment_doen

Beschrijving:
Assessment doen: hoe kom je voor de dag? Wat zit erin, wat haal je eruit? En bovenal: hoe werkt het voor jou?Na het lezen van Assessment doen – Hoe werkt het voor jou? weet je niet alleen alles over assessments. Je leert ook hoe het assessment een waardevol onderdeel van je loopbaan kan zijn.Het assessment kent tal van varianten: selectie-, ontwikkelings-, loopbaan- en outplacementassessments.In Assessment doen beschrijven de auteurs de gang van zaken voor, tijdens en na een assessment. Hun benadering is daarbij uiterst praktijkgericht. Je kunt oefenen met intelligentietests en hun interviewvragen, je krijgt heldere aanwijzingen voor het invullen van persoonlijkheidsvragenlijsten en het uitvoeren van praktijksimulaties. Voor alle typen assessment geldt: voorbereiden heeft zin!

Loopbaanankers; auteur Edgar H Schein

loopbaanankers

Beschrijving
Loopbaan-ankers helpt je op een systematische manier te ontdekken over welke kwaliteiten jij beschikt en wat je ermee wilt en kunt. Door middel van hulpmiddelen als een loopbaanoriëntatielijst en een interview met een partner kom je erachter wat jouw loopbaan-anker, een combinatie van je talenten, drijfveren en waarden, nu eigenlijk is. Kennis van je “anker” is nodig bij het zoeken en vinden van de baan die bij je past.

Wie heeft mijn kaas gepikt; auteurs Spencer Johnsen en Ken Blanchard

wie_heeft_mijn_kaas_gepikt

Beschrijving:
Veranderingen gaan snel tegenwoordig, en komen vaak onverwacht. Hoe gaat u daarmee om? Ziet u een verandering als een uitdaging of wordt u erdoor verlamd?De vier personages in Wie heeft mijn kaas gepikt? worden geconfronteerd met ingrijpende veranderingen; elk reageert anders als zijn Kaas plotseling op is.Die Kaas is een metafoor voor wat we in het leven nastreven en waaraan we ons hechten: een interessante baan, een warme relatie, geld, een eigen huis, gezondheid, spiritueel evenwicht…Hebben we onze Kaas gevonden, dan is de neiging groot ons eraan vast te klampen. Maar de Kaasvoorraad is niet onuitputtelijk: een bedrijf reorganiseert, een partner gaat ervandoor, ziekte slaat toe – zekerheden ontvallen ons. Johnson en Blanchard laten u met deze populaire en aansprekende parabel zien wat voor angsten verandering teweegbrengt, hoe u die angsten met succes kunt overwinnen, en hoe u uit verandering nieuwe kansen schept, zowel thuis als op het werk.

Onze ijsberg smelt; auteur John Kotter

onze_ijsberg_smelt

Beschrijving
Dit boek beschrijft de paniek die een kolonie van 286 pinguins overvalt, als duidelijk wordt dat de gletsjer waarop ze leven op smelten staat. Na de eerste paniek en tegenstrijdige plannen wordt al snel duidelijk dat samenwerking de enige manier is om de problemen duurzaam het hoofd te bieden.Een team van pinguïns gaat vervolgens aan het werk om de kolonie “om te scholen” tot flexibele, enthousiaste nomaden. Dit boek laat op levendige wijze zien hoe je als team of organisatie om kunt gaan met veranderingen en crisissituaties en zo nieuwe kansen kunt creëren. Wat Wie heeft mijn kaas gepikt? voor de verandering van het individu is, is Onze ijsberg smelt! voor verandering van groepen, teams en organisaties.”